Prijava za aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) na Kipru